Law Office

Expertise, professionalism and commitment

Phone

+382 20 332 942

  • Kontos-Ipad-1000

    Zanima Vas proces osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Crnoj Gori? Uputstvo koje smo napisali ima za cilj da Vas poštedi lutanja, skrati vrijeme i sačuva živce pri registraciji firme. Ako želite da kao fizičko lice budete osnivač DOO, pogledajte koji su sljedeći koraci.

  • porez-za-advokate-kontoss

    Nakon upisa u advokatsku komoru, fizičko lice ima obavezu da izvrši opštu registraciju kod Poreske uprave i u Centralnom registru. Na osnovu podnijetog zahtjeva, obrasca jedinstvene prijave za registraciju (JPR) nadležna jedinica Poreske uprave donosi rješenje o registraciji, kojim se fizičkom licu dodjeljuje poreski identifikacioni broj (PIB).