Law Office

Expertise, professionalism and commitment

Phone

+382 20 332 942

  • Businessman with empty pockets

    Krajem jula, u Parlamentu Crne Gore po prvi put je usvojen Zakon o ličnom stečaju potrošača, kojim se predviđa da prezaduženi građani imaju mogućnost da kroz stečaj u određenom vremenskom roku vrate dugove prema bankama, lizing kućama, komunalnim preduzećima, elektroenergetskim kompanijama. Ovim Zakonom, koji je stupio na snagu 22. avgusta, stvoriće se realni preduslovi za […]